Your browser does not support JavaScript!

 

行政協調會報

行政協調會報會議紀錄暨執行情形                   

行政協調會報提案格式範例下載

為加速推動校務工作進行,自103學年度起,有關行政單位業務提案,如係屬案情內容相對單純者,多以邀集所涉之業務單位主管進行協調討論,增加溝通頻率以更快建立共識,提高整體行政作業運作效率,另亦不定期視需要召開行政協調會議。

  106學年度  
  106 學年度第2 次行政協調會報會議紀錄20180201  
  106學年度第1次行政協調會報會議紀錄20170927  
     
  105學年度  
  105學年度第4次行政協調會報會議紀錄20170426  
  105學年度第3次行政協調會報會議紀錄20170306  
  105學年度第2次行政協調會報會議紀錄20161207  
   
     
  104學年度  
  104學年度第3次行政協調會報會議紀錄20160602  
  104學年度第2次行政協調會報會議紀錄20160321  
  104學年度第1次行政協調會報會議紀錄20151020  
     
  103學年度  

 

103學年度第1次行政協調會報會議紀錄20150616 執行情形
     
  102學年度  
  102學年度第3次行政協調會報會議紀錄20140617  
  102學年度第2次行政協調會報會議紀錄20140507 執行情形
  102學年度第1次行政協調會報會議紀錄20131127 執行情形
     
  101學年度  
  101學年度第3次行政協調會報會議紀錄20130102 執行情形    
  101學年度第2次行政協調會報會議紀錄20121026 執行情形
  101學年度第1次行政協調會報會議紀錄20120830 執行情形
     
  100學年度  
  100學年度第2次行政協調會報會議紀錄20111117 執行情形
  100學年度第1次行政協調會報會議紀錄20110921 執行情形