Your browser does not support JavaScript!

 

行政協調會報

行政協調會報會議紀錄暨執行情形                   

行政協調會報提案格式範例下載

為加速推動校務工作進行,自103學年度起,有關行政單位業務提案,如係屬案情內容相對單純者,多以邀集所涉之業務單位主管進行協調討論,增加溝通頻率以更快建立共識,提高整體行政作業運作效率,另亦不定期視需要召開行政協調會議。

  105學年度  
  105學年度第4次行政協調會報會議紀錄20170426  
  105學年度第3次行政協調會報會議紀錄20170306  
  105學年度第2次行政協調會報會議紀錄20161207  
   
     
  104學年度  
  104學年度第3次行政協調會報會議紀錄20160602  
  104學年度第2次行政協調會報會議紀錄20160321  
  104學年度第1次行政協調會報會議紀錄20151020  
     
  103學年度  

 

103學年度第1次行政協調會報會議紀錄20150616 執行情形
     
  102學年度  
  102學年度第3次行政協調會報會議紀錄20140617  
  102學年度第2次行政協調會報會議紀錄20140507 執行情形
  102學年度第1次行政協調會報會議紀錄20131127 執行情形
     
 101學年度  
 101學年度第3次行政協調會報會議紀錄20130102 執行情形    
 101學年度第2次行政協調會報會議紀錄20121026 執行情形
 101學年度第1次行政協調會報會議紀錄20120830 執行情形
   
 100學年度 
 100學年度第2次行政協調會報會議紀錄20111117 執行情形
 100學年度第1次行政協調會報會議紀錄20110921 執行情形
   

 

 

104學年度第3次行政協調會報會議紀錄20160602